Momentomvandlare 1:58 , 3800 Nm #JBM-52796

1,455.00kr