Display modelltest av vatteninnehållet i bromsvätskan # SIL-STC-3193

1,625.00kr

Bromsvätsketestare med sifferdisplay modell SIL-BF-100D är en nyutvecklad jämförelse elektrolytisk typprovare. Den används för att kontrollera fukthalten i vätska genom motstånd mot elektrisk ström.