Billyft 2-pelar billyft spec för biltvätt # LTC-L240CW

 2 pelare billyft  med lyft kapacitet 3500 kg, en special billyft  för biltvätt och rostskydds behandling med säkerhet och lyft höjd 1850 mm med körbanor